11 พฤษภาคม 2562 นครตรังเร่งขุดลอกขยะในคลอง

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/78991

นายกเทศมนตรีนครตรังปิดเผยว่าในระยะนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครตรังได้ เจ้าหน้าที่จากสำนักการช่าง เทศบาลนครตรัง ลงพื้นที่ขุดลอกขยะ และสิ่งปฏิกูลภายในลำเหมืองสาธารณะบริเวณถนนเวียนกะพัง ซอย 2 และซอย 4 ตามกิจกรรมเปิดคูดูท่อ เปิดทางระบายน้ำ ซึ่งเทศบาลนครตรังจะเข้าดำเนินการในบริเวณชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครตรัง เป็นประจำทุกสัปดาห์ “อย่างไรก็ตามเทศบาลนครตรัง ได้ขอความร่วมมือไปยังประชาชนชาวนครตรัง ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด และงดเว้นการทิ้งขยะรวมถึงสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ในทางระบายน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง หรือพื้นที่สาธารณะ เพื่อความสะอาด สวยงาม และให้น้ำสามารถระบายได้อย่างรวดเร็ว”